Close

  04-07-2021:Governor administered oath of office to Shri Pushkar Singh Dhami as Chief Minister at Raj Bhawan.

  Publish Date: July 4, 2021

  Rajbhawan, Dehradun, July04, 2021

  Governor Smt Baby Rani Maurya administered the oath of office and secrecy to Shri Pushkar Singh Dhami as Chief Minister at the oath taking ceremony in Rajbhawan on Sunday. Governor Smt Maurya also administered the oath of office and secrecy to Shri Satpal Maharaj, Dr. Harak Singh Rawat, Shri Banshidhar Bhagat, Shri Yashpal Arya, Shri Bishan Singh Chuphal, Shri Subodh Uniyal, Shri Arvind Pandey, Shri Ganesh Joshi, Shri Dhan Singh Rawat, Smt Rekha Arya and Swami Yatishvaranand as cabinet ministers.

  —————0—————

  Translated by Deepa Gaur